Life Coaching

Wat je kunt verwachten

Als je begint met een coaching traject...

De aanpak

Coaching op basis van...

Life coaching

Coaching voor persoonlijke vragen & issues. Dit traject helpt je om door een moeilijke periode heen te komen. 

Het is het begin van een persoonlijk reflectieproces - geheel vrij van externe verwachtingen - waarbij jouw eigenheid centraal staat. 

Tijdens de eerste drie sessies begint u uw gedragspatronen en drijfveren steeds meer te herkennen. Dit zal het gemakkelijker voor u maken om persoonlijke issues op te lossen. Daarnaast zal u zich weer kunnen verbinden aan uw kracht en talenten. 

Copyright © 2012-2020 by InsightHR. All rights reserved.